Công đoàn Tây Nguyên

Nỗ lực hết mình vì người lao động

CSVN – Thời gian qua, Công đoàn (CĐ) các đơn vị Tây Nguyên đã nỗ lực hết mình chăm lo tốt nhất đời sống cho NLĐ trong tình hình gặp nhiều khó khăn. Tìm mọi