"cổ tức"
tải xuống

Cao su Phước Hòa trả thêm cổ tức 5% bằng tiền mặt cho năm 2018

CSVNO – CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vừa thông báo, ngày 9/9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%,…

Quang cảnh Đại hội

Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

CSVNO – Năm 2016, doanh thu Công ty CP Cơ khí Cao su đạt 54,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,83 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên…

Ông Lê Phi Hùng báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 của công ty

Cao su Phước Hòa chia cổ tức 18%

CSVNO – Ngày 16/3, Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017, với mức lãi 258,2 tỷ đồng sau thuế đạt được cả…

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc.

Thủy điện VRG Bảo Lộc chia cổ tức 16%

CSVNO – Với doanh thu bán điện năm 2015 đạt 144 tỉ đồng (120,8% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 67,4 tỉ đồng  (151% kế hoạch), Đại hội cổ đông Công ty CP…

Cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2015

Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

CSVNO – Theo kết quả tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí Cao su tổ chức ngày 23/4, năm 2014 công ty chia cổ tức 6% Năm qua,…

Về đầu trang