cơ quan VRG

Phát huy hơn nữa vai trò cơ quan đầu não VRG

CSVNO – Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ quan VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 18/5,  đồng chí Trần Ngọc Thuận, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối DNTW-Bí

Thành lập Ban chỉ huy Quân sự Cơ quan VRG

 CSVNO – Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) Trung đội Dân quân tự vệ Cơ quan VRG đã được trao quyết định thành lập và ra mắt vào ngày 27/04, với 33 thành viên, đa