cổ phiếu cao su

Cổ phiếu GVR tăng hơn 11% trong 1 tháng qua

CSVN – Thông tin về việc có khả năng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), có nguồn thu từ tiền đền bù đất và đặc biệt sở hữu danh mục công

Cổ phiếu cao su tăng điểm tích cực

CSVN – VRG hiện đã chuyển qua hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vào ngày 1/6/2018 và sắp tới cổ phiếu (CP) GVR sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán (hiện

Cổ phiếu cao su thiên nhiên tăng trần

CSVNO – Việc các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Malaysia quyết định cắt giảm xuất khẩu cao su thiên  nhiên trong 6 tháng kể từ ngày 1/3 đã giúp giá cao su thế giới đang