cơ giới hóa

Hiệu quả áp dụng cơ giới hóa

CSVN – Những năm gần đây, xu hướng chuyển dịch lao động từ các công ty cao su sang các khu công nghiệp, dịch vụ ngày càng tăng khiến tình trạng thiếu hụt lao động