"chương trình hội thi"
Thí sinh thi thực hành tại Hội thi năm 2016.

Chương trình Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su – lần thứ XI năm 2018

Thời gian: Từ 8 – 11/12 Địa điểm: NT Cẩm Đường, TCT Cao su Đồng Nai Ngày 8/12: 13h00, các đoàn đến tập trung, làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức….

Về đầu trang