chúc Tết

VRG chúc Tết các cơ quan báo chí

CSVNO – Vào ngày 18/01, đại diện Lãnh đạo VRG đã đến thăm, chúc Tết các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí tại TP HCM, nhân nhân dịp Tết cổ