chư prông

Đi tìm vườn cây di tích cho Tây Nguyên

CSVN – Tây Nguyên là vùng cao su lớn thứ 2 sau Đông Nam bộ, với hàng trăm ngàn ha và giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, từng bước làm thay

Nghỉ hưu vẫn lưu luyến vườn cây

CSVN – Đó là chị Trịnh Thị Ngọc Lan – Nguyên công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Anh Đoàn Anh Bảo – Phó phòng Hành chính Thi đua Tuyên truyền Văn

27 năm làm đội trưởng

CSVN – Là một trong số những thanh niên đầu tiên vào vùng đất Chư Prông khai hoang, phát triển cao su, ông Nguyễn Mạnh Tường đã có thâm niên 31 năm trong ngành cao

Gian nan xây dựng thị trường ổn định

Các CTCS Tây Nguyên hiện phải đối mặt với những khó khăn, thử thách rất lớn trong vấn đề tiêu thụ và xuất khẩu, nhất là trong tình hình hiện nay khi giá mủ cao

27 năm làm đội trưởng

CSVN – Là một trong số những thanh niên đầu tiên vào vùng đất Chư Prông khai hoang, phát triển cao su, ông Nguyễn Mạnh

27 năm làm đội trưởng

CSVN – Là một trong số những thanh niên đầu tiên vào vùng đất Chư Prông khai hoang, phát triển