"chống lãng phí"
Chỉ đầu tư các hạng mục XDCB cần thiết và cấp bách. Ảnh: Vũ Phong.

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

CSVN – VRG vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Theo đó mục tiêu nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng…

Ảnh:Internet

Làm đi, đừng hô hào nữa!

CSVN – Dư luận rất hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chấm dứt tình trạng các Bộ, ngành, địa phương rồng rắn đưa rước trong các chuyến…

Về đầu trang