Chống dịch Covid

Sản xuất thời chống dịch

CSVN – Những ngày này, trên khắp các vườn cây, nhà máy, nhịp điệu sản xuất vẫn được duy trì hối hả, trong lúc dịch bệnh Covid – 19 đang căng thẳng. Sản xuất thời

Sản xuất thời chống dịch

CSVN – Những ngày này, trên khắp các vườn cây, nhà máy, nhịp điệu sản xuất vẫn được duy trì hối hả, trong lúc dịch