"chia cổ tức"
Ông Lê Văn Chành – TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh phát biểu tại đại hội.

Cao su Tây Ninh chia cổ tức vượt 53% kế hoạch

CSVNO – Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty CPCS Tây Ninh đã vượt qua thách thức, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo đời sống…

Công ty có 12 năm liền nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG.

Cao su Đồng Phú tạo được lòng tin đối với cổ đông

CSVN – Đối mặt với nhiều khó khăn của ngành cao su, nhưng Công ty CPCS Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) vẫn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch hàng…

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 60%

CSVNO – Ngày 21/6, Công ty CPCS Đồng Phú (DPR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với lợi nhuận tăng 39% so với năm 2016, công ty…

Các

Cơ khí Cao su chia cổ tức 9%

CSVNO – Ngày 12/6, Công ty CP Cơ khí Cao su đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Với kết quả sản xuất kinh doanh tốt, công ty…

Quang cảnh đại hội

Cao su Phước Hòa trả cổ tức 23%/mệnh giá

CSVNO – Tại Đại hội cổ đông Công ty CPCS Phước Hòa năm 2018 được tổ chức vào ngày 14/3, các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức…

Cổ đông biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Cao su Tây Ninh chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

CSVNO – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPCS Tây Ninh (TRC), sáng 28/4, các cổ đông đã biểu quyết mức chia cổ tức năm 2016 là…

Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ xung UV HĐQT tại đại hội

Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

CSVNO – Năm 2015, doanh thu Công ty CP Cơ khí Cao su đạt 88,793 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5,479 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động  đạt…

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc.

Thủy điện VRG Bảo Lộc chia cổ tức 16%

CSVNO – Với doanh thu bán điện năm 2015 đạt 144 tỉ đồng (120,8% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 67,4 tỉ đồng  (151% kế hoạch), Đại hội cổ đông Công ty CP…

Chủ trì Đại hội

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%/mệnh giá

CSVNO – Tại Đại hội cổ đông năm 2016 Công ty CPCS Đồng Phú vào ngày 14/4, các cổ đông đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, chia cổ tức…

Quang cảnh D9ại hội đồng cổ đông

Cao su Phước Hòa chia cổ tức 20%

CSVNO – Ngày 10/3, Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Dù tình hình giá cao su thiên nhiên năm 2015 tiếp…

Về đầu trang