chặt cao su

Vẫn trọn tình yêu với cây cao su

CSVN Xuân – Giá mủ cao su xuống thấp trong thời gian dài, trong khi giá hạt tiêu ở mức cao, nhiều nông dân không còn kiên nhẫn với cây cao su, đốn bỏ cả

Cân nhắc khi chọn giống tái canh

CSVN – Khi thanh lý vườn cây, nếu quyết định tiếp tục trồng mới, bà con cao su tiểu điền cần cân nhắc việc chọn giống sao cho phù hợp để tránh tình trạng phải thường xuyên

Cao su “tự cứu” bằng xen canh, đa canh

CSVN – Không nóng vội thanh lý cao su để trồng tiêu, nhiều hộ tiểu điền biết tính toán lâu dài đã thực hiện các mô hình trồng xen canh, đa canh, kể cả chăn nuôi trong

Cao su tự “cứu mình”

CSVN – Trước thực trạng giá mủ cao su giảm mạnh và chưa có chiều hướng tăng lên, nhiều hộ trồng cao su tiểu điền tại Bình Dương, Bình Phước – địa phương có diện tích trồng cao su

Trách nông dân, nông dân trách?

CSVN – Thời gian gần đây, tình trạng nông dân từ miền Đông đến miền Trung, Tây Nguyên phá bỏ hàng ngàn ha cao su để chuyển sang các loại cây trồng khác do giá

Cân nhắc khi chọn giống tái canh

CSVN – Khi thanh lý vườn cây, nếu quyết định tiếp tục trồng mới, bà con cao su tiểu điền cần cân nhắc việc chọn giống

Cao su tự “cứu mình”

CSVN – Trước thực trạng giá mủ cao su giảm mạnh và chưa có chiều hướng tăng lên, nhiều hộ trồng cao su tiểu điền tại Bình Dương,

Trách nông dân, nông dân trách?

CSVN – Thời gian gần đây, tình trạng nông dân từ miền Đông đến miền Trung, Tây Nguyên phá bỏ hàng ngàn ha cao su

Cao su tự “cứu mình”

CSVN – Trước thực trạng giá mủ cao su giảm mạnh và chưa có chiều hướng tăng lên, nhiều hộ trồng cao