chăn nuôi

Ngành chăn nuôi lao đao, nông dân thiệt hại

CSVNO – Nhiều nông dân, trang trại chăn nuôi không dám tái đàn vì từ thức ăn chăn nuôi, phân bón và nhiều nguyên liệu đầu vào đều liên tục tăng. Không chỉ nguyên liệu đầu

Nông nghiệp Việt Nam quyết làm ăn lớn

CSVN – Hàng loạt công ty lớn trong nước cũng như nước ngoài đang đổ vốn vào lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện ước mơ đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông

Những mô hình chăn nuôi hiệu quả cao

CSVN – Với thu nhập tiền triệu mỗi tháng từ hoạt động chăn nuôi, nhiều gia đình CN ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên làm giàu. Hiệu quả cao từ những mô

Công nhân nuôi gà ta tăng thu nhập

CSVN – Ở Công ty CPCS Đồng Phú, mô hình nuôi gà ta thả vườn tăng thu nhập đang phát triển mạnh mẽ. Một trong những người đi đầu là anh Bùi Văn Hai –