chăm lo người lao động

Cao su Lai Châu II chú trọng chăm lo cho NLĐ

CSVN – Cùng với việc chăm sóc, khai thác mủ cao su, Công ty CPCS Lai Châu II luôn quan tâm, chú trọng đến các chế độ chính sách đối với NLĐ thực hiện đúng

Ai cũng có Tết

CSVN – Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VRG và CĐ CSVN về việc không để bất cứ NLĐ nào không có Tết, các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động thiết

Ai cũng có Tết

CSVN – Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VRG và CĐ CSVN về việc không để bất cứ NLĐ nào không có Tết, các

Ai cũng có Tết

CSVN – Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VRG và CĐ CSVN về việc không để bất cứ NLĐ