Câu lạc bộ cao su Bình Phước

Liên kết để phát triển bền vững

CSVN – Bình Phước là thủ phủ của cây cao su và nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn trái có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại trên một đơn vị