Cao su Việt -Lào

Ấn tượng Cao su Việt – Lào

CSVN – Chăm sóc, khai thác vườn cây đúng quy trình kỹ thuật và quản lý chặt giá thành. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp Công ty TNHH Cao su Việt – Lào

Gió lốc cuốn qua, nỗi đau ở lại

CSVN – Cơn lốc cuốn qua vườn cây Nông trường Bachiang 1 và Bachiang 3 của Công ty TNHH Cao su Việt – Lào hơn 30 phút nhưng thiệt hại để lại rất nặng nề.

Chuyện tờ tiền lẻ

CSVN – Tôi gắn bó với cây cao su tính đến nay đã gần 10 năm. Mặc dù tôi không trực tiếp cầm dao khai thác, tôi chỉ làm công tác kế toán nhưng do

Nàng Vi quyết tâm gắn bó với nghề

CSVN Xuân – Nàng Vi (CN khai thác NT Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào) là thí sinh người Lào có điểm số cao nhất tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác

Ấn tượng Cao su Việt – Lào

CSVN – Chăm sóc, khai thác vườn cây đúng quy trình kỹ thuật và quản lý chặt giá thành. Đây là hai yếu tố quan

Chuyện tờ tiền lẻ

CSVN – Tôi gắn bó với cây cao su tính đến nay đã gần 10 năm. Mặc dù tôi không trực tiếp cầm dao khai

Chuyện tờ tiền lẻ

CSVN – Tôi gắn bó với cây cao su tính đến nay đã gần 10 năm. Mặc dù tôi không