Cao su Việt -Lào

Chống dịch Covid-19 tại cao su Việt Lào

CSVN – Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công ty TNHH Cao su Việt Lào triển khai thực hiện tốt với phương