cao su tiểu điền

Để khai thác cao su bền vững

CSVN – Có được sự phối hợp giữa một Tập đoàn kinh tế chủ lực về cao su với địa phương, sẽ phát huy hơn nữa vai trò “bà đỡ cho cao su tiểu điền”

Làm giàu trên đất cao su

CSVN – Với 13 ha cao su, năm 2019, dù giá bán mủ cao su thấp nhưng thu vẫn đạt 300 triệu đồng, một ha cây ăn trái có múi thu về 200 triệu đồng,

Để khai thác cao su bền vững

CSVN – Có được sự phối hợp giữa một Tập đoàn kinh tế chủ lực về cao su với địa phương, sẽ phát huy hơn

Làm giàu trên đất cao su

CSVN – Với 13 ha cao su, năm 2019, dù giá bán mủ cao su thấp nhưng thu vẫn đạt 300 triệu đồng, một ha