Cao su Sơn La

Cao su Sơn La: 15 năm vững tin và tự hào

CSVN – Thấm thoát đã 15 năm kể từ ngày cây cao su đặt chân lên Sơn La, miền Tây Bắc của Tổ quốc. Với tinh thần nỗ lực, vượt khó, sáng tạo trong lao