Cao su Sơn La

Đất và người ở Sơn La

CSVN – Ngày cây cao su bén rễ trên những vạt đồi, những đồi núi trọc, những triền dốc nơi đất đai cằn cỗi, bạc màu vì tập quán canh tác du canh du cư

Tổ trưởng năng động, gương mẫu

CSVN – Tổ trưởng Quàng Văn Minh có sáng kiến dùng xe rùa để vận chuyển mủ trong đường lô về điểm tập kết, góp phần tăng năng suất lao động lên gấp hơn 2

Cao su Sơn La: 15 năm vững tin và tự hào

CSVN – Thấm thoát đã 15 năm kể từ ngày cây cao su đặt chân lên Sơn La, miền Tây Bắc của Tổ quốc. Với tinh thần nỗ lực, vượt khó, sáng tạo trong lao

Đất và người ở Sơn La

CSVN – Ngày cây cao su bén rễ trên những vạt đồi, những đồi núi trọc, những triền dốc nơi đất đai cằn cỗi, bạc

Đất và người ở Sơn La

CSVN – Ngày cây cao su bén rễ trên những vạt đồi, những đồi núi trọc, những triền dốc nơi