Cao su Quảng Ngãi

Cây cầu nghĩa tình

CSVN – Trước việc lưu thông qua suối, qua khe nước của NLĐ gặp nhiều nguy hiểm khi mùa mưa đến, anh Trần Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Nông trường Đức Phú, Cao su

Cây cầu nghĩa tình

CSVN – Trước việc lưu thông qua suối, qua khe nước của NLĐ gặp nhiều nguy hiểm khi mùa mưa đến, anh Trần Mạnh Thắng

Cây cầu nghĩa tình

CSVN – Trước việc lưu thông qua suối, qua khe nước của NLĐ gặp nhiều nguy hiểm khi mùa mưa