Cao su Phước Hòa

Nâng cao hiệu quả chế biến mủ SVR CV

CSVN – Trong tình hình giá cả thị trường có những biến động mạnh như hiện nay nhưng Công ty CPCS Phước Hòa vẫn luôn tổ chức tốt công tác thu mua cao su tiểu điền, quản lý chất lượng mủ thu

Nâng cao hiệu quả chế biến mủ SVR CV

CSVN – Trong tình hình giá cả thị trường có những biến động mạnh như hiện nay nhưng Công ty CPCS Phước Hòa vẫn luôn tổ chức tốt công tác