cao su miền núi phía Bắc

Điểm sáng cao su Điện Biên

CSVN – Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty CPCS Điện Biên hiện quản lý hơn 3.724 ha cao su, trải dài trên các huyện Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ẳng

15 năm trên vùng đất phi truyền thống

LTS: Năm 2022 tròn 125 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam. Từ trước đến nay, mọi người vốn không còn xa lạ với sự xuất hiện của cao su tại những vùng

Cao su đứng vững ở miền núi phía Bắc

CSVN – Từ năm 2007, những cây cao su đầu tiên trong chương trình phát triển cao su tại miền núi phía Bắc (MNPB) theo chủ trương của Đảng và Nhà nước được VRG trồng

Điểm sáng cao su Điện Biên

CSVN – Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty CPCS Điện Biên hiện quản lý hơn 3.724 ha cao su, trải dài trên