cao su miền núi phía Bắc

15 năm trên vùng đất phi truyền thống

LTS: Năm 2022 tròn 125 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam. Từ trước đến nay, mọi người vốn không còn xa lạ với sự xuất hiện của cao su tại những vùng

Cao su đứng vững ở miền núi phía Bắc

CSVN – Từ năm 2007, những cây cao su đầu tiên trong chương trình phát triển cao su tại miền núi phía Bắc (MNPB) theo chủ trương của Đảng và Nhà nước được VRG trồng

Ngỡ ngàng cao su miền núi phía Bắc

CSVNO – Nhiều năm trở lại các tỉnh miền núi phía Bắc (MNPB), chúng tôi đã cảm nhận được những thay đổi rõ rệt ở vùng có cao su của các đơn vị trực thuộc

Tín hiệu vui từ vùng đất khó

Các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc (MNPB) gặp rất nhiều khó khăn về địa hình, vườn cây manh mún, điều kiện đất đai, thời tiết khắc nghiệt hơn so với những khu

Tín hiệu vui từ vùng đất khó

Các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc (MNPB) gặp rất nhiều khó khăn về địa hình, vườn cây manh mún, điều kiện đất