Cao su Đồng Nai

Đường lô mùa mưa

Đi cạo trong mùa mưa này thật là vất vả, từ lúc cạo cho đến trút mủ, rồi vận chuyển mủ đến chỗ tập kết để đổ lên tăng cho xe mang về nhà máy.

Là thanh niên đừng ngại học hỏi

Tuy chỉ mới làm việc tại Xí nghiệp chế biến cao su thuộc TCT Cao su Đồng Nai được 3 năm, nhưng Nguyễn Trọng Nhân đã “kịp” sưu tầm cho mình bảng thành tích khá

“Hãy mang sức trẻ vào công việc”

Người ta thường nói, ai đã từng trải qua cuộc sống khó khăn thiếu thốn mới hiểu được nỗi vất vả và thêm trân trọng giá trị công việc. Dường như với Trần Quốc Chí

Đường lô mùa mưa

Đi cạo trong mùa mưa này thật là vất vả, từ lúc cạo cho đến trút mủ, rồi vận chuyển mủ đến chỗ tập kết

Đường lô mùa mưa

Đi cạo trong mùa mưa này thật là vất vả, từ lúc cạo cho đến trút mủ, rồi vận chuyển