Cao su Chư Mom Ray

“Hành trang là ý chí thoát nghèo”

CSVN – Đó là tâm sự của chị Lò Thị Cáng – Công nhân NT 3, Cao su Chư Mom Ray. Xa gia đình, một mình vào vùng biên lập nghiệp đã 10 năm, dù

An cư lạc nghiệp bên tán rừng cao su

CSVN – Dưới tán rừng cao su gần 15 năm tuổi, hơn 220 gia đình công nhân được Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray hỗ trợ cấp đất, xây nhà, biến một