Cao su Chư Mom Ray

Tháng ba nơi biên giới

CSVN – Dưới tán lá non, những lao động mới tuyển dụng đang ra sức rèn luyện tay nghề. Trên chòi gác cháy, anh trực gác liên tục đưa mắt quan sát. Những dãy nhà

Tháng công nhân tại biên giới Ia H’Drai

CSVNO – Tập trung hướng về cơ sở, chăm lo tốt cho nhân dân và người lao động trên địa bàn bằng các việc làm, hành động thiết thực và ý nghĩa để người lao

An cư lạc nghiệp trên vùng biên giới

CSVN – Tại vùng biên giới huyện Ia H’drai – Kon Tum, nơi Cao su Sa Thầy, Chư Mom Ray và 716 (Binh đoàn 15) trồng cao su đã và đang tạo nên diện mạo

Tháng ba nơi biên giới

CSVN – Dưới tán lá non, những lao động mới tuyển dụng đang ra sức rèn luyện tay nghề. Trên chòi gác cháy, anh trực

Tháng ba nơi biên giới

CSVN – Dưới tán lá non, những lao động mới tuyển dụng đang ra sức rèn luyện tay nghề. Trên