Cao su Bình Long

Trồng cây Vì một Việt Nam xanh

CSVNO – Sáng ngày 4/7, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Cao su Bình Long hào hứng ra quân trồng cây hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam xanh. Đây là công trình thanh niên nhằm

Trồng cây Vì một Việt Nam xanh

CSVNO – Sáng ngày 4/7, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Cao su Bình Long hào hứng ra quân trồng cây hưởng ứng chương trình Vì một