bóng đá việt nam

Thầy Park có trò “ngoan”

CSVN – Đội tuyển bóng đá nước ta đang có một ông thầy “mát tay” như người viết đã có bài: “Cảm ơn thầy Park” (Tạp chí CSVN số Xuân Canh Tý 546 – 547

Được và mất mùa World cup

World Cup 2014 đang tác động rất nhiều đến đời sống người dân trên dải đất hình chữ S, kể cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Đầu tiên hãy nói về mặt tích cực.

Thầy Park có trò “ngoan”

CSVN – Đội tuyển bóng đá nước ta đang có một ông thầy “mát tay” như người viết đã có bài: “Cảm ơn thầy Park”

Được và mất mùa World cup

World Cup 2014 đang tác động rất nhiều đến đời sống người dân trên dải đất hình chữ S, kể cả mặt tích cực lẫn