Bóng đá mini

Cao su Sa Thầy phát động tháng công nhân

CSVNO – Ngày 26/4, tại sân bóng đá Văn phòng Công ty, Công đoàn (CĐ) Công ty cổ phần cao su Sa Thầy tổ chức phát động tháng công nhân năm 2017. Tháng công nhân