bóng chuyền

Bình “loạn!”

CSVN – Tại giải bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền 2016 mới đây, người xem truyền hình không khỏi ngạc nhiên với kiểu tường thuật bóng chuyền theo phong cách bóng đá! Chúng ta

Bình “loạn!”

CSVN – Tại giải bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền 2016 mới đây, người xem truyền hình không khỏi ngạc nhiên với kiểu tường

Bình “loạn!”

CSVN – Tại giải bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền 2016 mới đây, người xem truyền hình không khỏi