Bến Củi

Bến Củi thay màu áo mới

CSVN – Từ một xã thuần nông, sau hơn 3 năm bắt tay thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã “thay da đổi thịt”,

Bến Củi thay màu áo mới

CSVN – Từ một xã thuần nông, sau hơn 3 năm bắt tay thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã Bến Củi (huyện