Bão số 10

Bão số 10: Nỗi đau cao su miền Trung

CSVNO – Cơn bão số 10 cấp 13 – 14 gây thiệt hại nặng cho các công ty cao su khu vực miền Trung như Hà Tĩnh, Hương Khê – Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng