bàn tay vàng

“Đồng vợ, đồng chồng” giành “vàng”

CSVN – Là vợ chồng, là đồng nghiệp, nhiều đôi vợ chồng công nhân cao su đã cùng nhau nỗ lực, phấn đấu để đạt được những thành tích trong nghề nghiệp. Họ cùng nhau

Chuyện về một Bàn tay vàng là cử nhân

CSVN – Tốt nghiệp cử nhân ngành Lý luận Chính trị tại Trường Đại học Tây Nguyên, trong khi nhiều bạn bè chọn các thành phố, trung tâm huyện để lập nghiệp thì Rơ Mah