ăn giữa ca

Sau giờ cạo

CSVN – Sau giờ cạo là khoảng thời gian giải lao, sinh hoạt tổ, trò chuyện, ăn giữa ca với những suất ăn đạt tiêu chuẩn… So với công nhân của nhiều ngành nghề khác,

Làm tuyên giáo thời khó

CSVN – Trong tình hình giá mủ thấp ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của CBCNVC-LĐ toàn ngành, hơn bao giờ hết, vai trò của cán bộ tuyên giáo nói riêng và công tác

Không thể xem nhẹ bữa ăn giữa ca

CSVN – Theo Nghị quyết của Tổng LĐLĐ VN mới đây, từ năm 2016, các CĐ cơ sở trong khu vực doanh nghiệp (DN) và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (tại nơi chưa

Cao su Chư Sê: Tổ chức tốt ăn giữa ca

CSVN – Ngành cao su là một trong những ngành lao động nặng nhọc, độc hại. Do vậy, từ lâu việc tổ chức bữa ăn giữa ca cho CNLĐ được Ban lãnh đạo Công ty

Sau giờ cạo

CSVN – Sau giờ cạo là khoảng thời gian giải lao, sinh hoạt tổ, trò chuyện, ăn giữa ca với những suất ăn đạt tiêu

Làm tuyên giáo thời khó

CSVN – Trong tình hình giá mủ thấp ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của CBCNVC-LĐ toàn ngành, hơn bao giờ hết, vai trò

Sau giờ cạo

CSVN – Sau giờ cạo là khoảng thời gian giải lao, sinh hoạt tổ, trò chuyện, ăn giữa ca với

Làm tuyên giáo thời khó

CSVN – Trong tình hình giá mủ thấp ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của CBCNVC-LĐ toàn ngành, hơn