93 năm truyền thống ngành

Lịch sử hào hùng và mục tiêu lớn lao

CSVN – 93 năm – quãng thời gian khá dài, có thể dài hơn cả một đời người, so với mấy ngàn năm lịch sử của đất nước cũng có thể coi là một giai

Lịch sử hào hùng và mục tiêu lớn lao

CSVN – 93 năm, một quãng thời gian quá dài, có thể dài hơn cả một đời người, so với mấy ngàn năm lịch sử của đất nước cũng có thể coi là một giai

Truyền thống – Mạch ngầm chảy mãi

Bài 2: Nghĩa tình sắt son CSVN – Những ngày tháng 10 lịch sử, chúng tôi về thăm Khu trưng bày di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc Lô 50, Nông trường