91 năm truyền thống

Tự hào truyền thống 91 năm ngành cao su

CSVNO – Ngày 28/10, tại Hội trường Công ty CPCS Đồng Phú, VRG tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng, ngày truyền thống ngành CSVN