89 năm truyền thống

Tự hào truyền thống, kiên định với nghề

CSVN – Càng gần đến ngày kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019), trong tâm khảm của NLĐ ngành lại trỗi dậy lòng tự hào về truyền thống

Phát huy truyền thống, nỗ lực vượt khó

CSVNO – Đây là nhấn mạnh của đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại  lễ kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929