3 tại chỗ

Nhiều kỷ niệm nhớ mãi thời “3 tại chỗ”

CSVN – Trong giai đoạn dịch bệnh, mỗi người sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm khác nhau. Đặc biệt, 3 tháng sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” là những kỷ niệm