10 sự kiện

10 sự kiện nổi bật ngành cao su năm 2018

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thăm và làm việc với VRG Ngay từ đầu năm 2018, VRG vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến

10 sự kiện nổi bật ngành cao su VN năm 2016

1. Nỗ lực khắc phục khó khăn, VRG khai thác vượt khoảng 7.000 tấn mủ, hoàn thành kế hoạch trước 6 ngày Ngành nông nghiệp nói chung, ngành cao su nói riêng, trải qua năm