Công đoàn Cao su Hòa Bình: Chung tay trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động

CSVN – Xác định vai trò của tổ chức CĐ trong tham gia quản lý các hoạt động SXKD và chăm lo đời sống người lao động có vai trò quan trọng trong đơn vị, trong những năm qua, CĐ các cấp Công ty CP Cao su Hòa Bình đã chủ động xây dựng nội dung và hình thức hoạt động bám sát vào nhiệm vụ cụ thể bằng nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

Công đoàn Cao su Hòa Bình phối hợp cùng công ty tổ chức cho 120 NLĐ đi tham quan học tập trước mùa cạo mới
Đồng hành cùng chính quyền thực hiện hiệu quả SXKD

CĐ các cấp trực thuộc công ty đã tham mưu xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp hoạt động, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong quy chế và thỏa ước lao động tập thể như. Tham gia Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng thu tuyển lao động, Hội đồng thi đua khen thưởng của công ty… Phối hợp tổ chức Hội nghị NLĐ để công khai kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận.

CĐ đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ. Tích cực tuyên truyền, vận động NLĐ chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy lao động của công ty. Đồng hành cùng chính quyền chia sẻ những khó khăn với NLĐ trong các hoạt động SXKD, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, CĐ các cấp thường xuyên vận động NLĐ thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật trong sản xuất tại vườn cây. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chăm sóc và khai thác mủ cao su. CĐ cùng với chính quyền thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại định kỳ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, động viên, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị mà NLĐ góp ý, đề xuất với đơn vị.

Chăm lo tốt đời sống người lao động

Thời gian qua, CĐ các cấp trong công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Trong năm qua, CĐ đã tham gia xét và nâng lương cho 113 lượt NLĐ, tổ chức cho 120 lượt NLĐ đi tham quan trong nước. Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, cấp đầy đủ bảo hộ lao động, tạo điều kiện cho NLĐ được học tập nâng cao trình độ tay nghề, ổn định việc làm và tăng thu nhập. Nhân các ngày lễ lớn trong năm, CĐ công ty đã phối hợp với Ban Văn thể công ty tổ chức hoạt động VHVN-TDTT nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ, tạo được sự chuyển biến và thu hút đông đảo NLĐ tham gia. Các phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động; phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà… đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được CĐ thực hiện có hiệu quả góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty.

Với nhiều nỗ lực, năm vừa qua, công ty đã đạt được những thành quả đáng tự hào như: Về trước kế hoạch 25 ngày, sản lượng khai thác mủ cao su trên 3.151 tấn, đạt 112,5% KH; chế biến trên 4.827 tấn; thu mua trên 1.712 tấn, đạt 142,7% KH; gia công trên 1.863 tấn, đạt 124,3% KH. Công ty đã tiêu thụ trên 5.146 tấn mủ, đạt 128,7% KH. Tổng doanh thu toàn công ty trên 175 tỷ đồng, đạt 115,7% KH; lợi nhuận trước thuế 16,89 tỷ đồng, đạt 252,5% KH, nộp ngân sách Nhà nước 7,3 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân NLĐ công ty trên 8 triệu đồng/người/tháng. Tập thể NLĐ công ty vinh dự được TGĐ VRG và Ban Thường vụ Công đoàn CSVN tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác SXKD và hoạt động CĐ năm 2023.

DUY VŨ