Tổng doanh thu Cao su Hòa Bình trên 228 tỷ đồng

CSVNO – Theo báo cáo tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên tổ chức ngày 6/6, năm 2023 Công ty CP Cao Su Hòa Bình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao. Mức tiêu thụ sản phẩm đạt 128,7% kế hoạc, tổng doanh thu là trên 228 tỷ đồng đạt 128,4% so với kế hoạch.     

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cụ thể, với diện tích vườn cây khai thác trên 2. 699 ha, năm qua công ty khai thác được trên 3.151 tấn mủ với năng suất bình quân trên 1,16 tấn/ha, (đạt 112,5% kế hoạch). Trong năm công ty chế biến đạt trên 4. 827 tấn mủ, gia công 1.863,8 tấn, thu mua 1.712,2 tấn mủ. Tiêu thụ sản phẩm là 5. 146,7 tấn, doanh thu đạt trên 228 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các khoản đầu tư tài chính của công ty nhìn chung đã mang lại hiệu quả, năm 2023 công ty thu cổ tức của Công ty CP Cao su Việt Lào hơn 20,52 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 18,78%/cổ phần, Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampong Thom 16,44 tỷ đồng, tương ứng với 17,3%/cổ phần, Công ty Xây dựng Cao su Đồng Nai trả cổ tức cho công ty 53 triệu đồng, tương ứng 2,3%/cổ phần.

Đại biểu tham dự Đại hội

Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 534 lao động với mức thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo tiền lương bình quân NLĐ toàn công ty trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực vượt khó của công ty để có được kết quả khả quan trọng trong một năm với rất nhiều khó khăn vừa qua. Theo ông, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm còn rất nhiều khó khăn với VRG và các công ty trong ngành, để hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CB.CNV LĐ công ty.

Ông đề nghị: “Lãnh đạo, ban điều hành công ty cần tập trung xây dựng nhiều kịch bản điều hành linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất. Tập trung bám sát kế hoạch VRG giao để thực hiện hoàn thành kế hoạch, theo dõi tình hình dự báo của thị trường để có những giải pháp linh họat về tiêu thụ sản để đảm bảo lợi nhuận. Tiếp tục thực hiện chứng chỉ quốc gia và quốc tế về quản lý rừng cao su bền vững, tăng cường thực hiện lộ trình tái kết nối FSC, thực hiện các giải pháp về tăng tưởng xanh và phát triển bền vững để mang lại giá trị thương hiệu cho sản phẩm và giá trị kinh tế cao hơn. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó nội bộ, phát huy tính dân chủ, sáng tạo, đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của công ty. Cần có các giải pháp tích cực, thiết thực và hiệu quả, mang tính định hướng lâu dài để phát triển công ty”.

Chủ trì Đại hội

Trong điều kiện giá mủ cao su như hiện nay, công ty thực hiện tốt các biện pháp tiết giảm giá thành, có giải pháp khắc phục ngay các tồn tại hạn chế. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý vườn cây, nhất là vườn cây KTCB, đảm bảo vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác chế biến, đảm bảo sản phẩm mủ đạt yêu cầu chất lượng, tăng cường công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ để đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm.

“Triển khai các chương trình hành động cụ thể trong từng giai đoạn, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý để phù hợp với thời đại chuyển đổi số. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của CB.CNV LĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch trong quản lý. Tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua lao động sáng tạo, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác SXKD… Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra” – ông Trí đề nghị.

Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết nghị tại Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các quyết nghị của Đại hội, thống nhất các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ SXKD trong năm 2024, cụ thể như: Với diện tích cao su kinh doanh hơn 3.043 ha, sản lượng khai thác là 3.200 tấn, tổng doanh thu 175,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,45 tỷ đồng.

VŨ PHONG