Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG: Các công ty cao su khu vực Đông Nam Bộ xây dựng kịch bản vượt 10% kế hoạch sản lượng

CSVN – Năm 2024 với nhận định hoạt động của Tập đoàn vẫn còn có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn. Doanh thu năm 2024 của Tập đoàn được xây dựng là 24.999 tỷ đồng, tăng 273 tỷ đồng so với thực hiện của năm 2023, bằng 101,1% so với thực hiện cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 4.104 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với thực hiện của năm 2023 và bằng 99,52% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (doanh thu và thu nhập khác tăng không lớn trong khi chi phí đầu vào có xu thế tiếp tục tăng, năm 2024 không được miễn giảm 30% tiền thuê đất… nên lợi nhuận giảm). Nguồn thu của các công ty cao su khu vực miền Đông Nam bộ chiếm đến 37,55% kế hoạch doanh thu hợp nhất của Tập đoàn; lợi nhuận trước thuế bằng 37,52% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế bằng 35,87% kế hoạch lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu tại buổi làm việc với các công ty cao su khu vực Đông Nam bộ, ngày 7/5. Ảnh: Hoàng Khải

Chính vì vậy, Ban TGĐ các công ty cao su khu vực miền Đông Nam bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ bám sát kế hoạch Tập đoàn giao để tổ chức thực hiện. Đối với các công ty nằm trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con, các công ty căn cứ ý kiến của Tập đoàn để tiếp tục rà soát, thỏa thuận và chỉ đạo thực hiện nhằm đạt được kết quả cao nhất trong năm kế hoạch.

Các công ty tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án SXKD của đơn vị với kịch bản thực hiện khai thác, tiêu thụ vượt ít nhất khoảng 10%/kế hoạch sản lượng mủ cao su đã được Tập đoàn giao. Xây dựng kịch bản ứng phó tình huống biến động, thiếu hụt lao động trên nguyên tắc bảo đảm phân phối nguồn lao động hợp lý không để mất lát cạo (chủ động cạo bù trước, cạo choàng linh hoạt trong ngày). Tập trung cho công tác tuyển dụng, đào tạo tay nghề cho NLĐ; có giải pháp thích hợp nhằm thu hút và đảm bảo đủ lao động và tay nghề cho vườn cây khai thác.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc vườn cây phải đạt mục tiêu đủ lượng số cây hữu hiệu theo mật độ thiết kế và có độ đồng đều cao. Thực hiện các giải pháp thâm canh, công tác nông nghiệp phù hợp với đặc điểm từng vườn cây KTCB, TCTM, đảm bảo vườn cây cao su được chăm sóc và sinh trưởng tốt.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ giá thành, chi phí để đảm bảo vượt chỉ tiêu lợi nhuận được giao; đảm bảo hiệu quả SXKD. Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ để duy trì hoạt động thường xuyên; hoạt động SXKD và đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung chỉ đạo của Tập đoàn về công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đấu thầu, mua sắm…

Các công ty tổ chức thực hiện đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển được phê duyệt tuân thủ các quy định pháp luật và quy định tại Quyết định số 07/ QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/01/2023 của Tập đoàn. Chủ động làm việc với các cơ quan liên quan và cấp thẩm quyền địa phương để rà soát lại quy hoạch đất cao su theo các quyết định phê duyệt quy hoạch của các địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt hoặc quy hoạch của các địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã thông qua Hội đồng thẩm định quốc gia kỳ cuối để thực hiện các thủ tục theo quy định về chủ trương và đăng ký làm chủ đầu tư các dự án đầu tư thuộc ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị và Tập đoàn.

Các đơn vị khu vực miền Đông Nam bộ nghiêm túc tổ chức thực hiện cùng với quyết tâm cao để hoàn thành vượt mức kế hoạch 2024 nhằm tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 theo định hướng chung của Tập đoàn.

BÌNH MINH (ghi)