Lựa chọn những “người thợ cạo ưu tú nhất”

CSVN – VRG vừa phát động phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi” (LTN- TTG), hướng đến Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ lần thứ 14 – năm 2024 (Hội thi BTV) dự kiến vào cuối năm 2024.

Thí sinh tham gia Hội thi BTV cấp ngành năm 2022. Ảnh: Vũ Phong

Phong trào LTN-TTG để các đơn vị tạo ra môi trường cho tất cả đội ngũ công nhân thu hoạch mủ tham gia rèn luyện kỹ năng làm việc, nâng cao kiến thức về chăm sóc vườn cây cao su, thu hoạch mủ đúng quy trình kỹ thuật, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Liên tục xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân thu hoạch mủ vững lý thuyết giỏi thực hành. Giúp người lao động cảm nhận sâu sắc truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, tạo không khí thi đua sản xuất sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng, lựa chọn được những “người thợ cạo ưu tú nhất” tham gia Hội thi BTV cấp Tập đoàn.

Các đơn vị thực hiện phương châm “Luyện là chủ yếu”, tổ chức cho công nhân luyện tập tại phần cây, yếu khâu nào luyện khâu đó, kể cả lý thuyết cạo mủ lẫn thực hành. Thi chỉ là đánh giá kết quả quá trình luyện tập và trao dồi kỹ năng thu hoạch mủ và quản lý sản phẩm đạt hiệu quả.

Công ty, nông trường thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức phong trào “LTN- TTG” của từng cấp. Thành phần gồm lãnh đạo đơn vị, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên cơ sở và các phòng ban chức năng có liên quan.

Ban Chỉ đạo phát động phong trào đến từng công nhân nắm rõ mục tiêu, ý nghĩa của hoạt động “LTN-TTG” . Ban Tổ chức chuẩn bị và thực hiện cho công nhân đăng ký dự thi theo từng cấp (Tổ/Đội sản xuất, Nông trường và Công ty) để chọn ra những “người thợ giỏi tiêu biểu”, đăng ký tham dự Hội thi BTV thu hoạch mủ cao su lần thứ 14 – năm 2024 cấp Tập đoàn. Xây dựng lịch kiểm tra kỹ thuật cạo mủ chặt chẽ cho từng cấp. Gắn kết quả kiểm tra kỹ thuật để trả lương hàng tháng cho công nhân. Bồi dưỡng về mặt lý thuyết cạo mủ cho công nhân, đồng thời khuyến khích động viên, bồi dưỡng vật chất thỏa đáng cho công nhân đạt thành tích cao.

P.V