“VRG quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024”

CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Người lao động năm 2024 của Công ty mẹ – Tập đoàn, tổ chức ngày 3/5.

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), ông Đỗ Hữu Phước – Phó TGĐ VRG cho biết, năm 2023, VRG thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong bối cảnh nhiều khó khăn vây quanh như giá mủ giảm sâu, sản phẩm gỗ không có thị trường tiêu thụ, chi phí sản xuất tăng… Dẫu vậy, Tập đoàn đã vượt khó, hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng tâm trong SXKD và đầu tư.

Cụ thể, về sản xuất, sản lượng mủ cao su khai thác của Tập đoàn đạt 445.000 tấn, vượt 4,7% kế hoạch năm, tăng 3,5% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ đạt 520.290 tấn cao su các loại, đạt 102,4% kế hoạch năm, tăng 3,8% so năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn đạt 24.699 tỷ đồng, bằng 101,9% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.114 tỷ đồng, bằng 104,0% kế hoạch. Các đơn vị thành viên Tập đoàn đã duy trì việc làm ổn định cho 83.125 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Đỗ Hữu Phước – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.980 tỷ đồng và 1.433 tỷ đồng, đạt 104,9% và 102,7% kế hoạch năm 2023. Hoạt động đầu tư phát triển của Công ty mẹ – Tập đoàn theo hướng tiết kiệm, chú trọng hiệu quả thực tế và tập trung vào những dự án trọng điểm. 

Trong năm qua, các ban, phòng cơ quan đã phát huy vai trò quản lý, điều hành, hỗ trợ tích cực các đơn vị thành viên trong triển khai kế hoạch. Ngoài ra, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể tại Công ty mẹ – Tập đoàn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong sản xuất, hỗ trợ, chăm lo tốt người lao động. 

Chủ trì hội nghị

Tổng số lao động tính đến hết năm 2023 của Công ty mẹ – Tập đoàn là 217 người. Đơn vị đã quan tâm và chăm lo tốt đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định. Tiền lương bình quân của người lao động tại cơ quan Tập đoàn đạt 20 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 5,8% so với tiền lương kế hoạch) và thu nhập bình quân trong năm của người lao động là 23 triệu đồng/người/tháng.

Trong ba tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách) của Công ty mẹ – Tập đoàn ghi nhận ở mức tương đương và cao hơn so cùng kỳ, nhờ giá mủ cao su tăng. Tình hình hoạt động các lĩnh vực kinh doanh ổn định. Về phương hướng, kế hoạch năm 2024, Công ty mẹ – Tập đoàn phấn đầu tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, đầu tư đã đề ra. 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG nhận định, năm 2023 là thời điểm khó khăn chưa có tiền lệ. Tuy vậy, với quyết tâm của ban lãnh đạo, CB.CNV LĐ, Tập đoàn đã hoàn thành nhiều kế hoạch đề ra, như doanh thu, tiền lương… Năm 2024, theo ông Hưng, với sự tăng giá mủ cao su những tháng đầu năm, cùng với việc giao kế hoạch sớm từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu SXKD. 

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam chúc mừng những kết quả tích cực mà Công ty mẹ – Tập đoàn thực hiện năm 2023. Ông Nhựt đánh giá cao công tác chăm lo tốt đời sống người lao động, với các chỉ số cao về tiền lương, thu nhập. Công đoàn cơ quan Tập đoàn vì tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua, thực hiện đầy đủ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư VRG phát biểu tham luận

Chỉ đạo hội nghị, ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG cho biết, năm 2023, Tập đoàn thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh hết sức khó khăn. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban TGĐ, sự đoàn kết của toàn thể người lao động, đặc biệt là CB.CNV LĐ Công ty mẹ – Tập đoàn, VRG đã làm tốt toàn bộ các chỉ tiêu Ủy Ban Quản lý vốn giao. Ngoài ra, Công ty mẹ – Tập đoàn đã quan tâm, chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Công đoàn Cơ quan Tập đoàn phát huy vai trò chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp các đoàn thể tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở. 

Bà Phan Thị Vành Khuyên – Phó Ban Tổ chức Cán bộ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2024, ông Trần Công Kha cho rằng, bên cạnh thuận lợi, Tập đoàn còn đối mặt nhiều thách thức, như thời tiết bất lợi và thiếu hụt lao động có tay nghề. Do đó, để giải quyết khó khăn, đòi hỏi sự quyết liệt trong điều hành, sự chủ động đề ra giải pháp, cũng như sự chia sẻ trách nhiệm trong toàn bộ đội ngũ CB.CNV LĐ. 

“Phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó năm 2023 và tinh thần truyền thống hào hùng 95 năm ngành cao su, VRG quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024” – ông Trần Công Kha chỉ đạo.

Thành viên tham gia đối thoại định kỳ năm 2024 và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 ra mắt hội nghị
Ông Trần Công Kha (bìa phải) và ông Lê Thanh Hưng (bìa trái) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Nhà nước cho các cá nhân
Ông Lê Thanh Hưng (bìa trái) và ông Trần Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT VRG, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam trao bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) cho các cá nhân
Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Đảng ủy trao bằng khen của UBQLVNN cho các cá nhân
Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG (bìa trái) và ông Huỳnh Kim Nhựt (bìa phải) trao bằng khen của UBQLVNN cho các cá nhân, tập thể
Lãnh đạo VRG trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể
Ông Lê Thanh Hưng trao bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân
Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Ông Trần Công Kha trao bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân
Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Lãnh đạo VRG trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

HOÀNG KHẢI