Cao su Việt Lào: Nhiều giải pháp đảm bảo hiệu quả cao

CSVN – Cao su Việt Lào đang quản lý 10.032,67 ha cao su, với sản lượng khai thác hàng năm gần 18.000 tấn. Doanh thu hàng năm trên 650 tỷ đồng, công ty có lợi nhuận và bắt đầu chia cổ tức từ năm 2017 đến nay. Để có được hiệu quả cao và bền vững, công ty đã áp dụng những giải pháp quản lý, tổ chức sản xuất phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại Lào.

Công nhân Cao su Việt Lào đang thu trút mủ. Ảnh: Vũ Phong
Nhiều chính sách hỗ trợ NLĐ tăng thu nhập

Hiện nay, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại Lào đang đối mặt với nhiều khó khăn. Thời tiết diễn biến phức tạp, mùa mưa đến muộn, nắng nóng kéo dài, khi mùa mưa đến kèm theo gió lốc hoặc mưa dầm liên tục nhiều ngày làm sạt lở đường, cống, cây cối bị gãy đổ. Nhiều diện tích công nhân không thể vào khai thác mủ. Bên cạnh đó, đồng Kíp ngày càng mất giá, tỷ lệ lạm phát cao, giá vật tư, nguyên nhiên liệu tăng, đồng Bath của Thái tăng giá nên nhân sự biến động nhiều do công nhân có xu hướng qua Thái Lan làm việc dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động.

Ông Ngô Quyền – TGĐ Cao su Việt Lào, chia sẻ, công ty đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, chi tiết, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với mọi tình huống khó khăn có thể xảy ra tại đơn vị. Mạnh dạn thay đổi cách quản lý khoa học, nâng cao khả năng cạnh tranh phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại Lào.

Trong tình hình cạnh tranh lao động trên khu vực ngày càng tăng cao, công ty đã triển khai tăng đơn giá mua mủ để đảm bảo mặt bằng chung của khu vực, tăng khả năng cạnh tranh lao động với các đơn vị trong vùng và các nước khu vực lân cận giáp ranh như Thái Lan, Campuchia.  Đặc biệt, hỗ trợ thêm phụ cấp khác cho CNLĐ, như: phụ cấp đi làm/ngày, phụ cấp mưa bão, hỗ trợ gạo hàng tháng, chế độ ăn giữa ca. Công ty cũng căn cứ theo tình hình thực tế có thể thay đổi tăng giảm mức hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của NLĐ và đảm bảo nguồn kinh phí được Tập đoàn phê duyệt, kinh doanh có lãi. Khuyến khích công nhân đi làm đầy đủ bằng cách thưởng chuyên cần, thưởng sản lượng vượt để sử dụng có hiệu quả hết nguồn lực. Công ty đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ NLĐ tăng thu nhập, tuyển thu lao động kịp thời, đảm bảo quyền lợi của NLĐ nhằm đạt hiệu quả cao, bền vững.

Đảm bảo tăng sản lượng khai thác

Công ty lần đầu tiên thực hiện trồng và khai thác cao su tại nước bạn Lào, tốc độ trồng cây cao su hoàn thiện phủ kín dự án nhanh và gói gọn trong 4 năm (2005 – 2008), đặc biệt năm 2005 và 2006 trồng đạt 71,56%. Chính vì vậy khi vườn cây khai thác bắt đầu chuyển sang cạo ở giai đoạn nhóm 2 (cạo úp), công ty xây dựng quy hoạch bảng cạo để vừa đảm bảo công tác đào tạo công nhân khai thác từ cạo miệng cạo ngửa sang miệng cạo úp luôn đạt, đúng QTKT. Để sản lượng vườn cây khai thác hàng năm với năng suất ổn định trên 1,8 tấn/ha. Ngay cả khi công ty đang thực hiện thanh lý một số vườn cây bị thiên tai gió lốc đang ở trong thời kỳ sung mãn nhất.

Công ty đã chuyển đổi chế độ cạo từ 100% D3 sang chế độ cạo vừa có D3, D4 theo tiến độ hợp lý đã giúp giảm được áp lực nhân sự đồng thời tạo cơ hội thanh lọc chất lượng tay nghề. Áp dụng quy chế quản lý xuyên suốt từ cấp công ty đến NT và tổ, thực hiện chế độ kiểm tra kỹ thuật công nhân cạo hàng ngày và hàng tháng công ty phúc tra kỹ thuật xếp hạng lương cho công nhân. Công ty kiên quyết trả lương theo hạng kỹ thuật và ngày công nên hạn chế được lỗi kỹ thuật và việc nghỉ tự do có hạn chế hơn, chính vì vậy đã đảm bảo tăng sản lượng khai thác.

NAM LÂM