Tập huấn sản xuất tái canh cao su chu kỳ II tại Campuchia

CSVNO – Ban Quản lý Kỹ thuật VRG đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị xây dựng “Phương án, lộ trình tổ chức sản xuất và kế hoạch tái canh cao su chu kỳ II” cho Cụm I – khu vực Campuchia tại Công ty CPCS Chư Sê Kampong Thom, vào ngày 22/4.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm phân loại, phân hạng đất, đất tái canh cao su, đất không còn phù hợp tái canh cao su, để tổ chức sản xuất thu hoạch mủ hợp lý, xây dựng lộ trình tái canh cao su chu kỳ II theo chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn.

Quang cảnh hội nghị

Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn hướng dẫn công tác phân loại tình trạng pháp lý, hiện trạng quản lý và sử dụng đất tại các dự án. Đồng thời  định hướng phân loại hiện trạng sinh trưởng vườn cây, khoanh vùng để phục vụ công tác khảo sát, phân hạng đất.

Thực địa ngoài lô để hướng dẫn quy trình đào và lấy mẫu phẫu diện

Đồng thời, định hướng quản lý vườn cây, quy hoạch vỏ cạo theo từng nhóm đáp ứng mục tiêu phát huy hiệu quả tối đa sử dụng đất. Khảo sát, đánh giá tình trạng bộ lá, các công việc chuẩn bị đầu mùa cạo mới, do tình hình năm nay hạn hán kéo dài tới thời điểm này trên các dự án tại Cụm I chưa có mưa, tình hình nắng gắt còn kéo dài. Các công ty chủ động các bước chuẩn bị, các phương án cạo khi có mưa đủ độ ẩm sẽ tiến hành cạo để hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024.

Lãnh đạo VRG chụp hình lưu niệm cùng các công ty

Hội nghị đã đánh giá công tác bố trí lao động, phương án tổ chức sản xuất. Hướng dẫn phân bổ sản lượng, quản lý và đánh giá năng lực cho mủ của vườn cây nhằm đảm bảo vượt kế hoạch sản lượng năm 2024.

Trong khuôn khổ hội nghị, Viện Nghiên cứu CSVN và 8 công ty thực địa ngoài lô để hướng dẫn quy trình đào và lấy mẫu phẫu diện, đào và lấy mẫu nông hóa gửi về Viện Nghiên cứu CSVN để đánh giá.

NGUYỄN DƯƠNG