Cao su Lai Châu đối thoại với người dân góp đất

CSVNO – Ngày 17/4, Công ty CPCS Lai Châu tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân góp đất trên địa bàn huyện Sìn Hồ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Lò Văn Thương – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Lai Châu; ông Vũ Văn Cương – Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ; trưởng, phó phòng chuyên môn, giám đốc các nông trường, trưởng các bản và đại diện hộ dân góp đất trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

Lãnh đạo Công ty CPCS Lai Châu thông tin về tình hình góp đất và chi trả 10% cho người dân góp đất trồng cao su

Hiện nay, Công ty CPCS Lai Châu đang quản lý diện tích 8.968 ha. Trong đó, diện tích vườn cây cao su 6.945,57 ha (diện tích khai thác 6.506,03 ha; kiến thiết cơ bản 271,87 ha; diện tích bị sạt lở chờ thanh lý 167,67 ha). 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác được 98,36 tấn (đạt 1,45% kế hoạch); sản lượng thu mua 1,576 tấn (đạt 3,15% kế hoạch). Hoàn thành chi trả 10% cho người dân góp đất trồng cao su đợt 1 với số tiền 3,53 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty CPCS Lai Châu trả lời ý kiến của người dân

Về tình hình thực hiện ký kết hợp đồng và chi trả 10% giá trị sản phẩm khai thác mủ với người dân góp đất. Đến nay, công ty đã ký kết được 8.773,53 (đạt 97,86%), số hợp đồng ký kết 5.246 hợp đồng. Từ năm 2018 đến nay, công ty đã chi trả 10% giá trị sản phẩm mủ cho người dân góp đất với sản lượng khai thác trong 7 năm với tổng số tiền trên 64 tỷ đồng. Riêng địa bàn huyện Sìn Hồ, hiện nay Công ty đã ký kết được 7.291,92ha với 3.963 hộ. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hợp đồng góp đất tại huyện Sìn Hồ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc hiện diện tích chưa có hồ sơ 1.036 hộ dân với 1.675 thửa đất, diện tích 798,86 ha. Nguyên nhân do diện tích góp đất của các hộ nằm rải rác nhiều điểm, thiếu diện tích so với thực tế, diện tích đất cấp chồng chéo… nên vẫn chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để công ty ký kết hợp đồng góp đất.

Lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ thông tin về việc phối hợp với Công ty CPCS Lai Châu thực hiện các quyền lợi cho người dân góp đất trồng cao su

Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo Công ty CPCS Lai Châu đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân góp đất tập trung vào các vấn đề: sớm trả hợp đồng góp đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô cho các hộ dân; cấp sổ đỏ, chi trả 10% cho các hộ dân góp đất còn chậm, đề nghị chi trả 100% tiền cổ phần trước tết cho bà con; sớm đo đạc lại các thửa đất còn chồng chéo giữa các hộ…

Người dân ý kiến tại hội nghị

Những ý kiến thắc mắc của người dân đã được lãnh đạo công ty trả lời thẳng thắn giúp cho người dân góp đất hiểu và nắm bắt được các cơ chế điều hành của công ty tạo được sự đồng thuận giữa người dân với doanh nghiệp quyết tâm hoàn thành mục tiêu, sản lượng khai thác mủ năm 2024.

Người dân ý kiến tại hội nghị

Việc thường xuyên tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân góp đất trồng cao su là dịp để người dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình về việc thực hiện Hợp đồng góp đất, ăn chia sản phẩm. Từ đó, kịp thời tiếp nhận và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của người dân góp đất trong việc hoàn chỉnh hồ sơ góp đất, ký hợp đồng với người dân góp đất và thực hiện chi trả 10% cho người dân góp đất theo kế hoạch năm 2024.

PHƯƠNG LY