Cao su Lai Châu tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ

CSVNO – Ngày15/4, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty CPCS Lai Châu đã tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2024.

Quang cảnh lễ khai mạc

Dự buổi lễ có ông Lò Văn Thương – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty CPCS Lai Châu; các phòng chuyên môn, các đơn vị sản xuất trong Công ty; các chiến sỹ tự vệ…

Theo đó, từ ngày 15 – 21/4, 56 chiến sỹ tự vệ sẽ được học tập giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự với các nội dung cơ bản gồm: kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng – an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2023 tầm nhìn đến năm 2045; nội dung cơ bản của Luật Tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp tại địa phương; kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, vật cản, thuốc nổ, công sự ngụy trang…

Ông Lò Văn Thương – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty CPCS Lai Châu phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lò Văn Thương – Phó TGĐ Cao su Lai Châu nhấn mạnh: “Năm 2024, Đảng bộ, Ban TGĐ công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Ban Chỉ huy Quân sự công ty thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; từng bước đưa lực lượng tự vệ công ty phát triển theo chiều hướng tinh gọn, thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trên địa bàn công ty đứng chân”.

Ông Lò Văn Thương đề nghị, toàn bộ lực lượng tự vệ phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị, đảm bảo thời gian, quân số tham gia huấn luyện. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cũng như thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo để không ngừng nâng cao hiệu quả của lực lượng tự vệ công ty, đáp ứng với yêu cầu nhiêm vụ trong tình hình mới.

Sau huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức nhiệm vụ quân sự – quốc phòng cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ của công ty, các đơn vị, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng được với mọi yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

PHƯƠNG LY