Cao su Dầu Tiếng tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

CSVNO – Ngày 27/3, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cán bộ, Đảng viên tham gia lớp tập huấn

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề về công tác tổ chức đảng, đảng viên; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tài chính đảng; việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng chương trình kiểm tra giám sát; quy trình xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng; quy trình thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; công tác lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng.

Ông Trần Bá Lợi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty phát biểu tại hội nghị

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, kịp thời phổ biến, cập nhật và hệ thống những quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; vận dụng, xử lý các tình huống trong thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Chánh Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn công tác tổ chức Đảng, Đảng viên; công tác văn thư, lưu trữ; Tài chính Đảng
Đ/c Lê Quốc Bảo – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy triển khai việc thiết lập và sử dụng trang thông tin cá nhân trên mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên
Ông Trần Quyết Thắng – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy triển khai công tác xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và quy trình thi hành kỷ luật trong Đảng

VIỆT QUANG