Bóng Thể thao đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và chia cổ tức cho cổ đông

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và Hội nghị Người lao động năm 2023 của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru, tổ chức vào ngày 28/3.

Đại diện lãnh đạo VRG trao giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho các cá nhân

Năm 2023, công ty sản xuất được 879 nghìn quả bóng các loại, tiêu thụ 835 nghìn quả bóng. Tổng doanh thu đạt trên 85 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1,7 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Duy trì thu nhập bình quân cho hơn 134 lao động với mức trên 10 triệu đồng/người/tháng, dự kiến chia cổ tức cho cổ đông là 4%/mệnh giá cổ phiếu.

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG trao bằng khen của VRG cho đại diện các tập thể công ty

Tại Hội nghị NLĐ, trong phần trả lời những ý kiến, kiến nghị của NLĐ, ông Trần Văn Hạnh – TGĐ công ty cho biết: “Năm qua, kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp khiến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bóng thể thao của công ty bị thu hẹp, thiếu đơn hàng cho công tác sản xuất. Để đạt được những kết quả khả quan như trên, công ty chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp để cơ cấu xắp sếp lại lao động, tăng cường công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách theo luật định cho toàn thể NLĐ”.

Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch CĐ CSVN trao bằng khen xuất sắc trong tác công đoàn cho các cá nhân

“Chúng tôi đã tìm hiểu thật kỹ về điều kiện hoàn cảnh của từng NLĐ để thực hiện việc sắp xếp lại lao động khi thiếu đơn hàng. Việc này, công ty đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của công nhân, lao động công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới là tiếp tục duy trì ổn định công tác SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế được VRG giao. Tiếp tục đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ và chia cổ tức đầy đủ cho cổ đông” – ông Hạnh, cho biết.

Lãnh đạo công ty trao giấy khen cho các cá nhân xuất trong công tác SXKD và hoạt động công đoàn công ty năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch CĐ CSVN đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của công ty trong một năm với nhiều khó khăn chung của VRG. Ông cho biết: “Khó khăn nhưng công ty đã đảm bảo ổn định đời sống, việc làm và thu nhập bình quân cho NLĐ ở mức cao so với mặt bằng chung của VRG. Để đạt được những kết quả khả quan như trên là một sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của toàn thể CB.CNV LĐ. Công ty thật sự là điểm sáng của khối các công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp VRG, vốn còn nhiều khó khăn trong những năm gần đây”.

Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch CĐCSVN (thứ 3 từ trái qua) thăm xưởng sản xuất bóng của công ty

Qua đây, ông Nguyễn Ngọc Mùi cũng đề nghị Công đoàn công ty tiếp tục tham mưu cùng với chính quyền tăng cường hơn nữa việc sắp xếp, cải thiện điều kiện làm việc tại các xưởng sản xuất. Tăng cường hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các buổi đối thoại định kỳ để NLĐ cùng biết, cùng bàn và cùng làm. Tạo môi trường lao động thân thiện, gần gũi, hài hòa giữa NLĐ với đơn vị, giúp họ yên tâm trong công tác sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty.

Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết nghị tại đại hội

Tại hội nghị, ông Lê Đình Bửu Trí cũng đã biểu dương những thành tích đã đạt được của công ty trong năm vừa qua. Công ty đã có sự nỗ lực rất lớn để vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành các chỉ tiêu, lợi nhuận được giao. Ông cũng đề nghị: “Lãnh đạo, ban điều hành công ty cần tiếp tục phát huy hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo SXKD, giải quyết thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị của NLĐ. Chú trọng công tác cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, điều chỉnh đơn giá tiền lương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho toàn thể NLĐ. Đưa công ty tiếp tục phát triển ổn định, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Đại biểu tham dự đại hội

Năm 2024, công ty sẽ tập trung cao độ trong công tác SXKD khi tình hình đơn hàng đầu năm có những tín hiệu khả quan. Tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong toàn thể NLĐ, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt thường nhật. Tăng cường công tác đối thoại định kỳ với NLĐ công ty… Phát huy năng lực, vai trò của lãnh đạo, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ, hoàn thành các chỉ tiêu, lợi nhuận VRG giao.

VŨ PHONG