Công đoàn Cao su Đồng Nai: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

CSVN – Công đoàn Cao su Đồng Nai đã xây dựng một “mạng lưới rộng khắp” và trở thành chỗ dựa tin cậy cho NLĐ. Qua những nỗ lực và hoạt động của mình, CĐ TCT đã đóng góp quan trọng vào việc tạo ra một môi trường làm việc tốt và phát triển cho NLĐ.

Ông Trần Quốc Chí – Phó Chủ tịch CĐ Cao su Đồng Nai trao quà Tết cho người lao động
Chăm lo tốt đời sống cho người lao động

Hiện nay, TCT có 3.905 người (trong đó lao động nữ 1.467 người, chiếm tỷ lệ 38 %). CĐ TCT luôn phối hợp cùng chuyên môn chăm lo tốt đời sống NLĐ. Năm qua, TCT đã sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm ổn định cho NLĐ. Thường xuyên cân đối nguồn để tăng thu nhập cho NLĐ qua việc chăm lo vật chất, tiền lương, thưởng và tổ chức các hoạt động động viên tinh thần. Tổng quỹ lương thực hiện 439 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 11 triệu đồng/người/tháng (đạt 115%/KH).

Trong năm, TCT đã chi 83 tỷ đồng đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN và đã thực hiện chi tiền ăn giữa ca số tiền 23,4 tỷ đồng; chi 19,8 tỷ đồng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, trang cấp hàng phòng hộ lao động cho công nhân. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3.952 lượt lao động với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo thu nhập và giữ chân NLĐ gắn bó lâu dài cùng đơn vị; trong những tháng nghỉ mùa lá rụng, TCT chi hỗ trợ tiền lương cho công nhân khối khai thác, chế biến, với tổng số tiền hỗ trợ 10,5 tỷ đồng. CĐ đã phối hợp tổ chức cho CB.CNV LĐ tham quan du lịch trong và ngoài nước, chi hỗ trợ các đơn vị tổ chức đi tham quan với tổng kinh phí gần 19,4 tỷ đồng.

Đóng góp lớn vào sự phát triển ổn định của TCT

Nhằm kịp thời động viên khen thưởng các tập thể trong phong trào thi đua nước rút hoàn thành vược mức kế hoạch, CĐ Cao su Đồng Nai đã tổ chức thăm hỏi động viên cho các tổ sản xuất và tặng bữa ăn lỡ cho đoàn viên, CNLĐ. Qua đó, góp phần đồng hành cùng NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả, tổng sản lượng khai thác năm 2023 đạt 32.580 tấn, vượt 6.880 tấn so với kế hoạch. Tiêu thụ 45.128 tấn, vượt 25,5%. Tổng doanh thu đạt 2.046,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 311,6 tỷ đồng. Nộp ngân sách 302,3 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, CĐ TCT tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động và phong trào CNVC LĐ, tiếp tục là chỗ dựa đáng tin cậy, là người bạn đồng hành của NLĐ. Sôi nổi tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong TCT.

HẰNG NY