Cao su Bà Rịa tham gia lễ ra quân huấn luyện quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CSVNO – Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã điều động cán bộ và 50 nữ công nhân thuộc NT Cù Bị và NT Xà Bang luyện tập đội ngũ tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2024 vào ngày 1/3.

Nữ Dân quân Tự vệ Cao su Bà Rịa tham gia diễu hành duyệt đội ngũ tại buổi lễ ra quân huấn luyện cấp tỉnh năm 2024
Nữ Dân quân Tự vệ công ty tham gia luyện tập tại Ban CHQS huyện Châu Đức

Theo đó, từ ngày 19/2 – 0l1/3, nữ Dân quân Tự vệ công ty đã phối hợp cùng với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Đức tổ chức luyện tập đội ngũ tham gia lễ ra quân huấn luyện cấp tỉnh năm 2024. Chương trình huấn luyện nhằm ôn luyện, luyện tập cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ nắm vững động tác đội ngũ phục vụ Lễ ra quân huấn luyện đạt kết quả cao.

Trong quá trình luyện tập, đội ngũ nữ Dân quân Tự vệ công ty đã phối hợp tốt cùng giáo viên Ban CHQS huyện Châu Đức tổ chức huấn luyện chu đáo, chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, quân số, chương trình, thời gian quy định. Tham gia tổng duyệt đội ngũ huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 1/3.

Lễ ra quân huấn luyện đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao của các đơn vị và LLVT đóng quân tại địa phương trong việc chủ động hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

CHÍ CƯỜNG